top of page
Branninspektøren AS tilbyr både
dokumentert- og sertifisert opplæring.

Brannvernkurs
Slukkekurs
Brannvernlederkurs
Evakueringsøvelser - med og uten røyk

Sertifisert opplæring:
Kurs i varme arbeider

 
Arrow Down

KURSOVERSIKT

Fire Detection System Design

Grunnleggende brannvernteori

Kurset gir økt kompetanse og bevisstgjøring om brannvern i egen bedrift  eller bolig. Kan holdes på engelsk om ønskelig

Målsetting:
Bevisstgjøre og øke kunnskapen til alle deltakere om brannsikkerhet i bedriften, med god overføringsverdi til egen bolig.

Bli bevisst på  gode rutiner for å forebygge brann og redusere et eventuelt skadeomfang.

Ansatte skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som påvirker utførelsen av det daglige arbeidet, samt handle riktig med hensyn til egen og kollegaers sikkerhet ved et branntilfelle.

Varighet:
1,5 timer.

Målgruppe:
Ansatte i bedrifter, privatpersoner.

Faglig innhold:

 • Dagens samfunn og brann.

 • Menneskers reaksjon ved brann.

 • Brannårsaker, brannutvikling og brannspredning.

 • Kjennskap til brannseksjonering/brannceller.

 • Kunnskap om brannrøyk.

 • Tiltak ved brannoppdagelse.

 • Evakuering/rømning.

 • Nødvendigheten av ryddige rømningsveier.

 • Kjennskap til slokkemidler/apparater.

IMG_7776 (Redigert).JPG

Praktisk slokkeøvelse

Kurset gir god kjennskap til slokkemidler og slokkeapparater, samt praktisk gjennomføring.

 

Målsetting:

Øke kunnskapen om forskjellige slokkemidler som benyttes i bedrifter og bolig, samt senke terskelen for å benytte slokkeapparater ved brann.

Deltakerne vil tilegne seg kunnskaper om hvilke slokkemidler som kan benyttes ved brann, samt beherske praktisk slokking med et skumapparat.

*Slokkingen vil foregå i mindre skala   enn vist på bildet.

Construction Plans

Tabletop

Dette er en teoretisk evakueringsøvelse hvor det er laget et scenario rundt brann- og røykutvikling i virksomheten, Branninspektøren AS kommer med innspill på flere hendelser ut ifra virksomhetens oppdaterte risikovurdering, orienteringsplaner og branninstruks.  Kursdeltakerne vil bli inndelt i grupper og må løse og diskutere oppgaven sammen underveis.

Det blir felles diskusjon med alle deltakere etter at «spillet» er ferdig. Dette er en øvelse hvor deltakerne får anledning til å løse og diskutere relevante hendelser om brann i virksomheten.

 

Målsetting:

Å bevisstgjøre om mulige hendelser ved brann, samt skape en bedre rolleforståelse for ansatte i virksomheten.

 

I forkant av øvelsen ønsker Branninspektøren AS informasjon om hvilke risiko for brann man mener er relevante for virksomheten, samt orienteringsplaner, branninstruks og brannkonseptet der dette foreligger.

SERVICES
Varme arbeider

VARME ARBEIDER

Branninspektøren AS tilbyr sertifisert bedrifts-interne kurs i varme arbeider til alle der dette er pålagt igjennom forsikringsavtalen. Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen, og gjennomføres av godkjent instruktør med bred bakgrunn fra brannvesen og som i tillegg er pedagogisk utdannet. Om ønskelig holdes kurset på engelsk.

Den sertifiserte opplæringen omfatter en innføring i varme arbeider som brannårsak, og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelse av varme arbeid.

Emner som gjennomgås:

 - Varme arbeider som brannårsak
- Brannteori
- Brann og brannslukking
- SJA
- Førstehjelp ved brannskader
- Aktuelle lover, forskrifter og regler
- Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

 - Praktisk slukkeøvelse

Praktisk informasjon:

Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening. Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et digitalt sertifikat for varme arbeider.

Krav til forkunnskaper: Deltakerne må beherske norsk eller engelsk skriftlig og muntlig.

Kurset inkluderer slukkeøvelse, e-bok, arbeidshefte og digitalt sertifikat fra Norsk Brannvernforening (Ved bestått eksamen).

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år, og gjelder i Norden. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.

Kun slokkeøvelse.

Branninspektøren tilbyr også slokkeøvelse til de som har gjennomført e-læringskurs, og som trenger kun en slukkeøvelse for å bestå kurset.

Ta kontakt på post@branninspektoren.no for ledige datoer og et godt tilbud.

Bilde2_edited_edited.png

2019

62

1230

0

Etablert

Gjennomførte kurs i 2023

Antall kurselever  i 2023

Personskader i 2023

BORETTSLAG / SAMEIER

BORETTSLAG / SAMEIER

Det er i hjemmet de aller fleste branner oppstår. faktisk sier statistikken at nesten 60 prosent av alle branner i boliger starter på kjøkkenet. Bestiller dere kurs av Branninspektøren AS får alle i borettslaget / sameiet en grundig gjennomgang av lover å regler vedrørende rømningsveier, slokkemiddler, røykvarslere og eventuell brannsentral. Tips til styret om gode rutiner iht. lovverk.

 

I tillegg får de som ønsker det muligheten til å slokke en ekte brann med håndholdt slokkeapparat. 

 

Fire Extinguisher

Kurset gir økt kompetanse og bevisstgjøring om brannvern i borettslaget og boenheten.

Målsetting:
Bevisstgjøre og øke kunnskapen om brannsikkerhet i borettslaget.

Bli bevisst på  gode rutiner for å forebygge brann, beboere tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og

holdninger som påvirker brannsikkerheten i boenhetene og borettslaget.

Handle riktig ved brann med hensyn til egen og andre beboeres sikkerhet ved et branntilfelle.

Varighet:
Ca. 1,5 - 2 timer.


Målgruppe:
Beboere i borettslag og sameier o.l.

Faglig innhold:

 • Brannforebyggende tiltak.

 • Brannårsaker, brannutvikling og brannspredning.

 • Skorstein og ildsteder.

 • Kjennskap til brannseksjonering og brannceller.

 • Menneskers reaksjon ved brann.

OM OSS

Brannsikkerhet er stadig livsviktig. Kurs holdt av Branninspektøren AS gir deg dokumentert opplæring, økt kunnskap og bevisstgjøring innen brann og brannverns-arbeid. I tillegg kan vi garantere at det engasjerer!

Branninspektøren AS ble etablert i 2019. Vi har som mål å levere gode, engasjerende og informative kurs og øvelser som til enhver tid følger oppdatert lovverk. Vi leverer kurs til blant annet stat, kommune, private firmaer, borettslag og sameier. Vi benytter oss kun av erfarne brannfolk med fagutdannelse; brannkonstabler, brannmestere og branninspektører, avhengig av oppdraget.


Daglig leder og brannverns-instruktør Thomas Grimsgaard har 9 års erfaring fra Brann- og redningsetaten i Oslo Kommune som fagansvarlig undervisning. Han har i tillegg mange år erfaring fra operativ avdeling i brannvesen og er utdannet branninspektør ved Norges Brannskole.

Om oss
Våre kunder

VÅRE  KUNDER

Regjeringen.jpg
standard_frelsesarmeen__logo__1.jpg
cgs.png
Oslo2.png
OsloBuss AS.png
DNVA.png
Krigsskolen.jfif
munch ny ogo.png
Logo-Tak-Blik-e1551881136609.png
hdb-mednavn-senter-lite.jpg
Nasjonal jazzscene.png
Nutec.png
Kistefos.png
p22.png
Kontakt

KONTAKT

Forespørsler

Post

Ta kontakt på e-post: post@branninspektoren.no 

eller ring 982 25 904 

Branninspektøren AS

Postboks 1590 Vika

0118 OSLO

Trykk og følg oss på Instagram og Facebook for siste nytt og bilder

 • Instagram
 • Facebook

Org.no 923475079              

bottom of page