BRANNKURS 

SLOKKEKURS

BRANNVERNLEDERKURS

KURS I VARME ARBEIDER 

 EVAKUERINGSØVELSER

Arrow Down

KURSOVERSIKT

Grunnleggende brannvernteori

Kurset gir økt kompetanse og bevisstgjøring om brannvern i egen bedrift  eller bolig. Kan holdes på engelsk om ønskelig

Målsetting:
Bevisstgjøre og øke kunnskapen til alle deltakere om brannsikkerhet i bedriften, med god overføringsverdi til egen bolig.

Bli bevisst på  gode rutiner for å forebygge brann og redusere et eventuelt skadeomfang.

Ansatte skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som påvirker utførelsen av det daglige arbeidet, samt handle riktig med hensyn til egen og kollegaers sikkerhet ved et branntilfelle.

Varighet:
1,5 timer.

Målgruppe:
Ansatte i bedrifter, privatpersoner.

Faglig innhold:

 • Dagens samfunn og brann.

 • Menneskers reaksjon ved brann.

 • Brannårsaker, brannutvikling og brannspredning.

 • Kjennskap til brannseksjonering/brannceller.

 • Kunnskap om brannrøyk.

 • Tiltak ved brannoppdagelse.

 • Evakuering/rømning.

 • Nødvendigheten av ryddige rømningsveier.

 • Kjennskap til slokkemidler/apparater.

Praktisk slokkeøvelse

Kurset gir god kjennskap til slokkemidler og slokkeapparater, samt praktisk gjennomføring.

 

Målsetting:

Øke kunnskapen om forskjellige slokkemidler som benyttes i bedrifter og bolig, samt senke terskelen for å benytte slokkeapparater ved brann.

Deltakerne vil tilegne seg kunnskaper om hvilke slokkemidler som kan benyttes ved brann, samt beherske praktisk slokking med et skumapparat.

*Slokkingen vil foregå i mindre skala   enn vist på bildet.

Tabletop

Dette er en teoretisk evakueringsøvelse hvor det er laget et scenario rundt brann- og røykutvikling i virksomheten, Branninspektøren AS kommer med innspill på flere hendelser ut ifra virksomhetens oppdaterte risikovurdering, orienteringsplaner og branninstruks.  Kursdeltakerne vil bli inndelt i grupper og må løse og diskutere oppgaven sammen underveis.

Det blir felles diskusjon med alle deltakere etter at «spillet» er ferdig. Dette er en øvelse hvor deltakerne får anledning til å løse og diskutere relevante hendelser om brann i virksomheten.

 

Målsetting:

Å bevisstgjøre om mulige hendelser ved brann, samt skape en bedre rolleforståelse for ansatte i virksomheten.

 

I forkant av øvelsen ønsker Branninspektøren AS informasjon om hvilke risiko for brann man mener er relevante for virksomheten, samt orienteringsplaner, branninstruks og brannkonseptet der dette foreligger.

 
 

OM OSS

Branninspektøren AS ble etablert høsten 2019 og holder brannkurs for stat, kommune, private firmaer og borettslag/sameier.

Vi leverer gode, engasjerende og informative brannkurs som til enhver tid er oppdatert på gjeldene lovverk.

Branninspektøren AS bruker kun operative brannmannskaper som konstabler, brannmestere  og branninspektører i sin undervisning. Kursene holdes hos kunden.

Under slokkeøvelsene utendørs får dere en grundig opplæring i hvordan å slokke en reel flammebrann, hva som er viktig å tenke på, samt en god mestring-følelse og en trygghet rundt bruken av de alternative slokke-midlene.

Daglig leder og brannverninstruktør Thomas Grimsgaard studerte Krise- og

beredskapsledelse i Bodø og HMS og pedagogikk i Bergen. Han har 10 års erfaring med brannforebyggende

arbeid og undervisning i Brann- og redningsetaten i Oslo Kommune, samt mange års erfaring fra operativ avdeling som blant annet røykdykker i Follo brannvesen.

Thomas har fullført utdannelsen som branninspektør ved Norges Brannskole.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud: post@branninspektoren.no 

2019

20

560+

0

Etablert

Gjennomførte kurs til nå i 2020

Antall kurselever til nå i 2020

Personskader hittil i år

 

BORETTSLAG / SAMEIER

Det er i hjemmet de aller fleste branner oppstår. faktisk sier statistikken at nesten 60 prosent av alle branner i boliger starter på kjøkkenet. Bestiller dere kurs av Branninspektøren AS får alle i borettslaget / sameiet en grundig gjennomgang av lover å regler vedrørende rømningsveier, slokkemiddler, røykvarslere og eventuell brannsentral. Tips til styret om gode rutiner iht. lovverk.

 

I tillegg får de som ønsker det muligheten til å slokke en ekte brann med håndholdt slokkeapparat. 

 

Kurset gir økt kompetanse og bevisstgjøring om brannvern i borettslaget og boenheten.

Målsetting:
Bevisstgjøre og øke kunnskapen om brannsikkerhet i borettslaget.

Bli bevisst på  gode rutiner for å forebygge brann, beboere tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og

holdninger som påvirker brannsikkerheten i boenhetene og borettslaget.

Handle riktig ved brann med hensyn til egen og andre beboeres sikkerhet ved et branntilfelle.

Varighet:
Ca. 1,5 - 2 timer.


Målgruppe:
Beboere i borettslag og sameier o.l.

Faglig innhold:

 • Brannforebyggende tiltak.

 • Brannårsaker, brannutvikling og brannspredning.

 • Skorstein og ildsteder.

 • Kjennskap til brannseksjonering og brannceller.

 • Menneskers reaksjon ved brann.

 

VÅRE NYE KUNDER

KONTAKT

Forespørsler

Post

Ta kontakt på e-post: post@branninspektoren.no 

eller ring 982 25 904 

Branninspektøren AS

Postboks 1590

Vika

0118 OSLO

Følg oss på Instagram og Facebook 

for siste nytt og bilder

 • Instagram
 • Facebook

Org.no 923475079              

 

© 2023 by Sphere Construction. Proudly created with Wix.com